Vedoucí úloha dělnické třídy

Zákonitý vývoj společnosti

Historie lidstva je historií střídajících se společenských systému. Každý společenský systém (řád) je možno charakterizovat určitým stupněm rozvoje výrobních sil (výrobní prostředky a lide se svými výrobními zkušenostmi a pracovní zručnosti) a charakterem výrobních vztahů (na vůli lidí nezávisle...

Východiska marxisticko-leninské teorie tříd a třídního boje

 Teorie tříd a třídního boje je jádrem marxistického výkladu vývoje společnosti. Je proto organickou součástí celého systému marxismu-leninismu. Jak významná je teorie tříd vyplývá již z toho, že Bedřich Engels srovnává její význam pro pochopení dějin společnosti a významem, které mělo pro...

Historická role dělnické třídy

  V kapitalismu došlo k nebývalému rozvoji produktivních sil práce. Výrobní síly a jejich rozvoj se stále více dostávají do rozporu s existujícími výrobními vztahy, které jsou založeny na soukromém vlastnictví výrobních prostředků a vykořisťování člověka člověkem. Kapitalismus tak vlastně...

Vedoucí úloha dělnické třídy

Jak jsme si ukázali, je historická role dělnické třídy určená jejím materiálním postavením. Své postavení si však dělnická třída ne vždy plně uvědomuje. Je tomu tak v nejranějším stádiu vývoje dělnické třídy. Protože si své historické poslání plně neuvědomuje, nemá ještě odpovídající politickou...

Strana dělnické třídy

   Ukázali jsme si již, že k tomu, aby dělnická třída byla vedoucí silou ve společnosti na cestě od kapitalismu k socialismu a k rozvinutému komunismu, musí být splněny dva základní předpoklady: - musí proběhnout složitý proces třídního sebeuvědomění dělnické třídy; - dělnická třída musí...