O jednání Camerona a Obamy

01.03.2015 23:28

Cameron a Obama jednali o pokračování války proti „světovému terorismu“ a represích proti vlastnímu obyvatelstvu, které by měly následovat po pařížském atentátu.

 

Americký prezident a britský konzervativní premiér jednali 15.1. v Bílém domě o eskalaci válečných operací svých ozbrojených sil na Středním Východě, podpoře dalších provokací proti Rusku a využití provokačního atentátu v Paříží k dalšímu omezování demokratických práv a svobod ve svých zemích.

 

V předvečer schůzky vydali Obama s Cameronem společné prohlášení, publikované v londýnských Tmesech, (Rupert Murdoch) ve kterém zdůrazňují, že  budou společně bojovat proti ohrožení obou zemí teroristy, stejně tak budou čelit ruským agresivním aktům,  pokračovat v úsilí prosazovat ekonomický růst, bezpečnost a  prosperitu, které si oba národy zaslouží.

 

Představitelé dvou imperialistických států, dlouhodobě týrající své zajatce a vězně, bez ohledu na základy mezinárodního práva, vyvolaly nesčetné množství velkých válek a mezinárodních konfliktů, motivovaných lží o záchraně svobody a lidských práv a vytvořily ve svých zemích policejní diktatury, nyní deklarují: „Nedovolíme, aby náš hlas svobody byl umlčen…Naše schopnosti bránit naši svobodu jsou založeny na naší ekonomické moci a na hodnotách, které milujeme – svobodě slova, vládě práva a silných demokratických institucích…Pokud budeme nuceni čelit fanatickým nebo teroristickým organizacím jako je Al Kájda, Islámský stát (ISIS) nebo Boko Haram, nenecháme se extrémisty zastrašit. Porazíme ty barbarské vrahy s jejich pokřivenou ideologií, která se snaží ospravedlňovat zabíjení nevinných, ať jde již o žáky školy v Pešavaru anebo dívky nucené k sebevražedným útokům v severní Nigerii.“   

 

Ani slovem se nedotkli války proti Asadovi na Středním Východě, rozpoutané americkým a britským imperialismem, podporované Tureckem a jejich přáteli ze zemí Perského zálivu.

 

Pokud jde o Ukrajinu, oba hájili neonacistický režim, jehož prostřednictvím prosazují svou agresivní politiku proti Rusku. Rovněž nekomentovali expansi NATO na hranice Ruska, která by mohla vést ke všeobecné nukleární válce.

Cameron zejména usiloval o získaní Obamovy podpory v tlaku na americké internetové společnosti jako Facebook a Twitter, aby více spolupracovaly s britskými špionážními agenturami a umožnily jim přístup k zakódovaným zprávám. 

 

Stejně Obama jako Cameron vyprovokovali odpor lidu ve svých zemích útoky na mzdy a sociální programy dělnické třídy a vedením takové politiky, která vedla k obohacení finančních zločinců, odpovědných za krizi v roce 2008.

Francouzská vláda, stejně, jako její americký a britský partner nyní využívá provokaci v Paříži k prohloubení „války proti terorismu“ k ospravedlnění vnějších intervencí a k prosazení diskriminačních opatření proti francouzským občanům.

 

Téměř čtyři roky USA a jeho evropští spojenci v čele s Francií usilují o likvidaci progresivní vlády Bashara Asada, financují a vyzbrojují teroristy, včetně banditů z Islámského státu, (ISIS) kolegy těch, kdo vyvraždili redakci „Charlie Hebdo“.  

 

Zbraně, finanční prostředky a zahraniční žoldnéři postupují do Sýrie po trase přes Turecko, kde CIA zřídila pro ně přestupní stanici, ze které koordinuje jejich nasazení a zasazení do bojových operací.

V současnosti bojují proti syrské armádě, (často i mezi sebou) dvě hlavní teroristická uskupení: „pobočka Al Kájdy v Sýrii – An Nusra front“  a „Islámský stát Iráku a Sýrie (ISIS)“, který je i samotnými teroristy z An Nusry odsuzován za extrémní brutalitu.

Nemecký reportér Jürgen Todenhöfer je prvním západním žurnalistou, který cestoval skrz syrské území ovládané ISIS. V prosinci uvedl v interview pro CNN, že asi 70% bojovníků ISIS jsou cizinci, především ze Středního Východu, Čečenska, Západní Evropy a Severní Ameriky. Podle odhadů vlády USA přichází do teroristických uskupení asi tisíc žoldnéřů měsíčně.  

 

V Sýrii již zahynulo ve válce asi 200 000 syrských občanů. Teroristické útoky, masové popravy a další válečné zločiny provádějí stejní lidé, kteří uskutečnili masakr v Paříži. Francouzská vláda, stejně jako ostatní vlády států NATO proti válečným zločinům, kterých se dopouštějí teroristé v Sýrii nikdy neprotestovali. Masová a ojedinělá kampaň proti masakru začala až po jejich útoku v Paříži. I tak pozadí atentátu, stejně jako 11.září v New Yorku provedly osoby, které byly na policejních seznamech zločinců a mnohé byly sledované pro svou zločinnou minulost.

Se vstupem teroristů ISIS do Iráku se  dnešní zločiny imperialismu sčítají s předcházejícími a daly původ vážné krizi. 

Debakl současné irácké armády, které ji způsobil ISIS je výsledkem devítileté války a okupace, které devastovaly celou infrastrukturu, vyžádaly si stovky tisíc oběti Iráčanů, přeměnily miliony v uprchlíky a prohloubily konflikt šíitů se sunnity.

Včerejší teroristická uskupení, která byla používána k boji proti Asadovi se ze dne na den změnila ve „válce proti teroru“ v nepřítele.

To je vlastně politický kontext masakru v Paříži a varování, že k podobným atentátům může dojít i jinde.

 

Nejde o žádný nový scénář. Americký imperialismus již přes padesát let podporuje, lépe řečeno zneužívá islámský fundamentalismus k boji za prosazování svých cílů, to je ovládnutí těch států, které dosud nejsou zcela pod jeho kontrolou, zejména těch, které měly přátelské vztahy se SSSR a nyní s Ruskem a ČLR. Scénář byl vždy stejný, vyzbrojení a financování teroristických uskupení a jejich nasazení tam, kde již existovaly, nebo byly uměle  vyvolány religiózní nebo národnostní rozpory. Nejznámějším příkladem je Afghánistán, ve kterém CIA v těsně spolupráci s pákistánskou ISI nejen podporovaly, ale vytvářely, financovaly a vyzbrojovaly fundamentalistická uskupení k boji proti Sovětským vojskům, která zabezpečovala pomoc pokrokovému systému v Kábulu. Většina fundamentalistických uskupení, která vznikla v Afghánistánu na bázi národnostní nebo kmenové,  zanikla. Přežily pouze CIA založena a dobře připravena Al Kájda a Talibán.

 

Od té doby můžeme dát ruku do ohně za tvrzení, že pokud ne všichni teroristé, hlásicí  se k Islámu a zastávají vedoucí funkce v „teroristické válce“. Tak alespoň většina   jsou individua, uvedena na seznamech CIA a jiných tajných služeb. 

Jestliže se vrátíme k atentátu 11.září 2001, udržovali všichni únosci pevné svazky s tajnými službami  Saudské Arábie – klíčovým partnerem USA v muslimském světě. 

Více než 14 let po atentátu 11. září odmítá vláda Spojených státu odtajnit 28 stránek ze zprávy vyšetřovací komise Kongresu, které pojednávají o saudském financování atentátu.

Klíčoví organizátoři atentátu byli pod trvalým a přímým dohledem amerických tajných služeb, ale při tom se mohli po teritoriu USA pohybovat bez jakýchkoliv omezení, při tom neměli ani víza. Bez jakýchkoliv problémů mohli navštěvovat kurzy na obchodní piloty proudových dopravních letounů.

Pak je zde případ Ímama  Anwara al-Awlakiho, Američana jemenského původu, zavražděného útokem bezpilotního letounu v Jemenu v roce 2011. Nyní je obviňován z přípravy mnoha masakrů, dokonce se spekuluje, že měl spojení s pařížskými vrahy. Při tom Awlaki měl velmi intimní vztahy s americkými tajnými službami. V roce 2002 mu bylo povolenu, aby na Kapitolu  vedl modlitby pro úředníky amerického Kongresu, kteří se hlásili k Islámu. Po atentátu 11.září byl uveden do Pentagonu, kde jednal u zmírnění napětí mezi muslimy a americkými vojáky.

V roce 2013 při atentátu na účastníky Bostonského maratónu, byl údajný hlavní podezřelý Tamerlan Čarnajev nejen pod trvalým dohledem FBI, ale byl dokonce získán ke spolupráci. Jako informátor měl dodávat  zprávy o aktivitách muslimské komunity. Čarnajevovi, zabitému 4 dny po atentátu bylo dovoleno cestovat na Severní Kavkaz, setkat se s teroristy, bojujícími proti ruské vládě. Ruská vláda při tom nejméně dvakrát varovala USA o jeho aktivitách. 

 

Pokud jde o pařížské vrahy. Všeobecně je známo, že byli pod dohledem nejen francouzských, ale i britských a  amerických tajných služeb.

Jak je možné, že všichni teroristé - atentátníci za posledních dvacet let měli kontakty s tajnými službami?

Možnost provokací, organizovaných těmito tajnými službami nelze tedy vyloučit.

Není možné tvrdit s jistotou, že tyto tajné služby přímo organizovaly provokace, které jsou nyní vydávány za akce muslimských teroristů, ale v každém případě lze vyjádřit pochybnosti o oficiálních zprávách. Tajné služby mohly pochybit. Ale ve všech případech?

 

Pokusy buržoazních médií prezentovat pařížský atentát jako záhadný teroristický akt, spáchaný třemi lidmi, bez vnější podpory je pochybné.

V pátek 16.1. informovala média o hromadných zatčeních v Paříži a současně s tím o nových plánech Bílého domu financovat a vyzbrojovat syrské „revolucionáře“. Nikdo se nezabývá souvislostmi mezi těmito dvěma informacemi.

 

Po prvním desetiletí „globální války proti terorismu, kdy byla Al Kájda trvale označována za reálnou hrozbu světové civilizaci, byly její síly využívány v boji proti pokrokovému režimu Muammada Kaddáfího a nyní  v boji proti režimu prezidenta Bashara Asada.

Atentáty prováděné muslimskými teroristy (na objednávku tajných služeb) jsou využívány k vytváření zdůvodnění válečných intervencí v zahraničí a represe  ve státech, ve kterých byly provedeny, nebo ve státech jejich spojenců. Mandanti těchto teroristů však zůstávají trvale v utajení.

 

Zdroj: Řehoř Říha