Vyjádření k antikomunistickému cenzorskému zásahu v České republice

26.03.2014 23:41
 

V České republice (ČR) došlo v únoru tohoto roku k dalšímu cenzorskému zásahu vůči mladým komunistům – konkrétně proti jedněm z nejsledovanějších regionálních webových stránek Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ). Poté, co si jistý pan, dle svých slov “demonstrant proti propagaci třídního boje” (to je jako bojovat proti propagaci gravitace), Kinter, stěžoval na obsah stránek www.ksmprobrno.wbs.cz, byly tyto stránky provozovatelem webhostinguwww.websnadno.cz zablokovány. Stránky projevovaly názory dvou v ČR legálních občanských sdružení, výše zmíněného SMKČ a také Komunistického svazu mládeže (KSM). Toho KSM, který před několika lety zvítězil v soudní při s Ministerstvem vnitra ČR, jež se ho léta snažilo zlikvidovat.

I když se jedná o zdarma poskytovaný webhosting, důrazně protestujeme proti zablokování stránek. Protestujeme proti tomuto kroku také proto, že se zakládal na zjevně nesmyslných a nepravdivých argumentech. Mezi záminkami „vyniká“ “propagace třídního boje”, což je filozofický pojem, o jehož propagaci ani nemohlo jít a nešlo, nebo tvrzení, že heslo “bojuj za socialismus!” je výzva k násilí (stejnou výzvou je tedy asi i “bojuj za demokracii!”), či tím, že dokonce i Che Guevara byl stěžovatelem nazván masovým vrahem. Domníváme se, že blokace webu souvisí s novou, trapnou vlnou antikomunismu, “vedenou” umírající Občanskou demokratickou stranou (ODS), rozpoutanou v ČR po nedávném úmrtí významného představitele dřívější Komunistické strany Československa (KSČ), s. Vasila Biľaka, na jehož pohřbu měl klub SMKČ Brno své zastoupení. Podnikli jsme základní právní kroky, ale za každé vyjádření domácí i mezinárodní podpory budeme velmi vděčni. Je to poprvé, kdy byly v ČR, od začátku s otevřeným pojmenováním důvodu jako politického, zablokovány stránky komunistické organizace. To si buržoazní režim v ČR nedovolil, ani když byl KSM po nějakou dobu rozpuštěný. Závažným precedentem v boji současného režimu proti opozičním názorům byla však už proti SMKČ organizovaná hysterická kampaň po zveřejnění materiálů poukazujících na pravou tvář politiky bývalého prezidenta Československa a později ČR, reprezentanta obnovy kapitalismu v naší zemi, Václava Havla. Poskytovatel služeb webu tehdy ovšem hovořil o technických problémech – o (hackerských) útocích i v situaci, kdy už se žádné útoky nekonaly (v lednu 2012 a později), aby následně přestal komunikovat s představiteli SMKČ úplně. Na výzvy, dotazy a žádosti o to, aby oficiální stránky legální organizace, jež byly včas a v plné výši zaplaceny, obnovil, nereagoval. V té situaci navíc nebyl vykonán proti SMKČ či čemukoliv, co by s ním souviselo, žádný právní krok. Neexistovala tedy ani tato záminka, a přesto poskytovatel přestal plnit své služby, které byly podle zákona a včas objednány a uhrazeny. Pozorný čtenář jistě pochopí, proč jsme celou situaci v časech tehdejší hysterie a s vědomím toho, jak funguje právo buržoazního systému, neřešili.

Dnes, při repríze tohoto případu, protestovala proti této cenzuře okamžitě i senátorka Parlamentu České republiky zvolená za Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM), s. Marta Bayerová. Další demokraticky smýšlející lidé se přidávají poté, jak postupně zveřejňujeme informaci o cenzuře na www.websnadno.cz na základě absurdních “stížností”, na které bylo v předchozím případě, předchozím adminem www.websnadno.cz, reagováno větou “toto politické vyznání v ČR není trestné”.

Klub SMKČ Brno

 

zdroj: www.komsomol.cz

Vyjádření k antikomunistickému cenzorskému zásahu v České republice