VEDOUCÍ ÚLOHA DĚLNICKÉ TŘÍDY

 

VEDOUCÍ ÚLOHA DĚLNICKÉ TŘÍDY

ZÁKONITÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

            Historie lidstva je historií střídajících se společenských systému. Každý společenský systém (řád) je možno charakterizovat určitým stupněm rozvoje výrobních sil (výrobní prostředky a lide se svými výrobními zkušenostmi a pracovní zručnosti) a...