Z historie

Z historie komunistického hnutí u nás

Po vzniku Československa v říjnu 1918 měla hájit zájmy pracujících sociálně demokratická strana, ta však již nebyla revoluční, protože její vedení podléhalo vlivu buržoazie. Levicová část sociální demokracii proto svolala ve dnech 14. až 16. května roku 1921 ustavující sjezd revoluční dělnické...

Z historie pokrokového mládežnického hnutí u nás

První významnou pokrokovou organizací mládeže u nás byl Komunistický svaz mládeže Československa - Komsomol. Byl založen v roce 1921 krátce po založení KSČ jako sekce Komunistické internacionály mládeže (KIM). Politická činnost KSMČ byla podřízena jednak KSČ a jednak KIM. Základním úkolem Komsomolu...