Běsy a hrůzy nacistických násilností z druhé světové války se vracejí!

13. 5. 2014

S komentářem na stránkách Střípky ze světa:

Global Research, ersieesist.livejournal: Bestiální pogrom v Oděse

 

Komentář na stránkách www.livejournal.com:

How the thugs killed Odessa inhabitants in the Trade Unions House - the details of bloody scenario

 

S českým komentářem:

 

Oděsa 2. května 2014. Dům odborů.

Napřed zapálení stanů na náměstí a vyvolání plošně velkého ohně před budovou.  Lidi odvlékají pod ochranu masivních dveří Domu odborů. Stoupenci federalizace na náměstí neměli předem připravené láhve se zápalnou směsí. Odkud mohl vzniknout požár uvnitř budovy?

Lidé, schovaní za dveřmi v přízemí, byli atakováni teroristickými bojovníky Pravého Sektoru, kteří se v budově nacházeli již dlouho před začátkem exekuce (poprav). V přízemí lidé shořeli až do kostí. Zpočátku u jednoho východu…

… potom u všech třech.

…hasiči přijeli, až když už shořely i masivní vstupní dveře.

V masivní pětipodlažní budově s třímetrovými stropy byl otevřený oheň nejprve v jedné kanceláři.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Pravděpodobně ten, kdo již dříve dostal klíče od zámků zamykajících ocelové mříže vedoucí ke dveřím na střechu.

Tyto bojovníky je třeba nalézt. Mohli by povyprávět mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán masového vyvražďování oděsanů, a jak předem připravovali zásoby zápalné směsi v Domě odborů. Na dolním snímku herci masové scény představující stoupence federalizace. Typický hollywoodský podraz pod „cizí vlajkou.“

Zcela shořelá těla v přízemí u vstupních dveří.

Odkud se vzala ohořelá těla od druhého podlaží výše – když tam, nehořelo?

Totéž foto z jiného úhlu pohledu:

- dřevěný panel na topení

- dřevěná madla zábradlí na schodišti

- plastový plát štítu

neshořely; modře označená barikáda ze stolů, židlí a polic, také nejsou zasaženy plameny, ač vidíme ohořelá těla. A odkud se vzala barikáda? Postavili ji bojovníci Pravého sektoru, aby zablokovali cestu k záchraně do vyššího poschodí.

-Ženské tělo vlékli po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

Muž zabit výstřelem do hlavy. Vstřel a výstřel. U výstřelu je kaluž krve.

Už jste si všimli, že zahynuvší mají ohořelé hlavy a pruh zad? A že oděv od hrudníku níže není ohněm zasažen? Lidi polévali shora hořlavinou a zapalovali. Mohly se zachovat nasazené sluneční brýle, když se člověk pokouší odstranit si napalm z hlavy? Tímto jim shořely ruce s prsty a zápěstí až na kosti.


Na tomto, stejně jako na předchozích snímcích, je vidět podivná bílá barva na podlaze. Je to prášek z hasicích přístrojů, které používali vrazi po té, co lidé zahynuli… aby se sami nepopálili, nebo se neotrávili oxidem uhelnatým.

Mladík a dívka. Neshořeli ani se neudusili, na parketu není známka po otevřeném ohni (je starý 50 let, takže by musel vzplanout jako sláma) ani saze od kouře na stěnách. Je zabili jiným způsobem. Nejspíš oběma zlámali vaz – profesionálové se bavili.

Barikády byly i na poschodích. Krev na parketách, ohořelá hlava. Je velmi pravděpodobné, že vrazi si měnili vrchní oděv se zabitými. Známá věc – jednoduchá a efektivní.

Žena u výtahové šachty bez oděvu od pasu dolů. Velmi pravděpodobně jí znásilňovali a potom polili hlavu hořlavinou a upálili.

Zabití výstřely do hlavy.

Stále tentýž obraz – spálené hlavy, ruce a prsty, pás zad, ohněm nedotčená dolní část těla.

Zavražděný výstřely do hlavy.

Nejstrašnější obraz. Nejspíš těhotná pracovnice. Jsou takové, které uklízejí kanceláře a zalévají květiny ve dnech, kdy se v úřadech nepracuje.  Ji uškrtili elektrickým kabelem. Pokoušela se klást odpor – na podlaze leží shozená květina…

… vrah.

 

Oděsa. Jak hasili požár v budově odborů 2. 5. 2014

Mámu … uhasili. Sláva Ukrajině!

 

KYJEV – únor 2014

VZPOURA  CIVILIZACE  PROTI  BARBARSTVÍ

ODĚSA  - 2. května 2014. Dům odborů.

PS. Zavražděných může být do tří set. Velkou část, zvláště dětí a žen, sekali sekerami a zabíjeli holemi ve sklepě…

 

Zdroj: fotografie s komentářem přišly e-mailem, vše je bez jakýchkoli úprav a změn pouze zkopírováno

 

Prosím, uctěme alespoň v myslích památku obětí po 69 letech znovu započatého fašistického násilí.