O „zákonnosti“ vlády na Ukrajině a o zločinnosti státního převratu

18. 3. 2014

O „zákonnosti“ vlády na Ukrajině a o zločinnosti státního převratu

V současnosti se několik mezinárodních organizací zabývá posuzováním mezinárodně právních aspektů situace na Ukrajině a v regionu. 

Rozhodující institucí, která má právní kompetence posuzovat situaci na Ukrajině v prioritním pořadí je Rada bezpečnosti OSN.

 

Tato pravomoc RB OSN vyplývá z členství Ukrajiny v OSN podle Kapitoly V, článku 24 Charty OSN.

V posledních dnech jednala RB OSN o situaci na Ukrajině třikrát:28.února,  1. a 3.března. Předmětem jednání byla stížnost Ukrajiny, která kvalifikovala postup Ruské federace jako agresi. Oficiální dopis z 28.2.

poukazuje na hrozbu teritoriální integritě Ukrajiny v souvislosti se zhoršující se situaci v autonomní oblasti Krymu, Následující den se pak v dalším dopise uvádí „ruská agrese proti Ukrajině“.

 

Na zasedání RB OSN 3.3. 2014 bylo jednáno o dvou aspektech, týkajících se práva.

1.Ukrajinská strana uvedla, že Ruská federace oficiálně odmítla návrh Ukrajiny na okamžité provedení dvoustranných konzultací  podle článku 7 „Smlouvy o přátelství a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997“.

 

2.Ukrajinská strana tvrdila, že Ruská federace hrubým způsobem narušuje základní principy Charty OSN, které zavazují všechny členské státy, aby se mimo jiné zdržely hrozby silou nebo jejím použitím proti teritoriální nedotknutelnosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu. (1)

 

Oba argumenty tak zvaného představitele Ukrajiny mají právní chybu. Podstata spočívá v tom, že z právního hlediska neexistuje ani návrh Ruské federaci realizovat nějaké konzultace ani použití síly. Tento závěr evidentně vyplývá ze skutečnosti neexistence právního subjektu.

 

Na zasedání RB OSN 3.3.2014 předložil stálý představitel Ruské federace v RB OSN Vitalij Čurkin dopis prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče s požadavkem o vojenskou pomoc. V textu prohlášení se uvádí: „Jako zákonně zvolený ukrajinský prezident prohlašuji. Události na Majdanu a nezákonné uchopení moci v Kyjevě přivedly k tomu, že se Ukrajina ocitla na prahu občanské války. V zemi vládne chaos a anarchie, život, bezpečnost a práva lidu, zejména na jihovýchodě Ukrajiny a na Krymu jsou ohroženy.

 

Pod tlakem západních států se realizuje otevřený teror a násilí, lidé jsou pronásledování z politických a jazykových motivů. V této souvislosti se obracím k prezidentovi Ruské federace V.V.Putinovi s prosbou, aby použil ozbrojené síly Ruské federace k obnovení zákonnosti, míru, prosazování práva, stability a ochrany obyvatel Ukrajiny. V.F Janukovyč, 1.3.2014. (2)

 

Klíčovou právní otázkou situace na Ukrajině je otázka o zákonnosti (legálnosti) vlády v této zemi.  Odpověď na tuto otázku je současně odpovědí na všechny ostatní.

 

 

 

Jde zejména o to, co znamená legálnost a nikoli legitimita moci.

Mnozí tento termín zapomněli, a zakládají své analýzy na tak zvané „legitimitě“. Zde existuje podstatný rozdíl. Legálnost, nebo zákonnost je pojem naprosto jasný, je založený na normách vnitřního i mezinárodního práva.

Legitimita je pojem i když z oblasti práva, ale teoretický.

Tento pojem je používán pouze právníky – vědci a není stanoven na základě všeobecně uznávaných a navíc právně závazných kritérií.

Proč tedy všichni hovoří o legitimitě vlády a zcela z lexikonu vytlačili pojem zákonnost?

 

Na příklad tiskový mluvčí ministerstva zahraničí USA prohlásil:

„Janukovyč ztratil legitimitu, tím, že opustil Kyjev a přestal plnit své povinnosti a vytvořil vakuum moci“. (3)

Podobná zdůvodňování nemají nic společného s právem a z právního pohledu jsou nepřípustně negramotná. Jde o narychlo použitá tvrzení.

Spojeným státům katastrofálně chybí k hodnocení situace na Ukrajině právní argumenty, proto jejich ministerstvo zahraničí i prezident zaměňují zákonnost vlády za nejasnou představu o její legitimitě.

 

USA a EU používají ještě jeden podvodný trik. Požadují na Ruské federaci, aby dokázala legálnost zákonné  vlády, místo toho, aby požadovaly na ukrajinských pučistech, aby právně zdůvodnili zákonnost své činnosti.

 

Ukrajinská ústava předpokládá v článku 111  čtyři způsoby ukončení výkonu funkce prezidenta: jeho prohlášení, že podává demisi, zdravotní důvody, smrt a impičment. K ničemu takovému nedošlo. Rozhodnutí parlamentu o odvolání Janukovyče je neústavní a zločinné.

 

Je třeba se proto tázat. Proč by Ruská federace měla jednat se zločinci? Odpověď v oblasti práva neexistuje.

 

Nějaký Sergejev, který vystupuje v RB OSN za Ukrajinu nemůže být považován za zákonného představitele zákonné ukrajinské vlády a všechny dopisy této nezákonné vlády nemají žádný právní význam. Proto se Ruská federace ani nechystá posuzovat smlouvu s Ukrajinou z roku 1997. Neexistuje právní subjekt k posouzení. A pučisté z podporou USA a EU předstírají, že to nechápou.

 

Nelze se nezmínit o tom, jak se v této situaci projevila „Ukrajinská asociace mezinárodního práva“, přesněji její prezidentská rada.

Ukrajinští juristé prohlásili, že „demonstrativní odmítnutí vlády Ruské federace předběžných konsultací s Ukrajinou a představiteli států, které garantují její teritoriální integritu (USA, Velká Británie, Francie a ČLR) je průkazným pohrdáním mezinárodně – právními závazky, uvedenými v Budapešťském memorandu z roku 1994. Lstivost tohoto tvrzení chápe každý právník.  S kým má vláda Ruské federace jednat?  Ukrajinští právníci s předstíranou prostotou tvrdí: s Ukrajinou. Obcházejí při tom hlavní právnickou otázku – otázku zločinnosti puče. Proč Ruské federaci navrhují, aby zapomněla na demokraticky zvolenou vládu a uznat bandity? Na to odpověď nemají.

 

5.3.2014 se pokusil nezákonný představitel Ukrajiny v OSN odmítnout pravoplatnost Janukovyčovy žádosti Ruské federaci.

Tvrdil, že v souladu s bodem 23, článku 85 Ukrajinské ústavy má výlučnou pravomoc rozhodnout o vpuštění ozbrojených sil cizích států na území Ukrajiny „Nejvyšší rada“ – parlament.

Parlament vstup vojsk neschválil, v důsledku toho pozvání Janukovyče je nezákonné. (4)

 

Jde o další pokus o lež. Parlament má pravomoc schválit prezidentovo rozhodnutí, ale nemůže takové rozhodnutí přijímat místo něho. Nesouhlas parlamentu s rozhodnutím prezidenta ho sám o sobě nečiní právně nezákonným.

V uvedeném dopise nemohl tak zvaný představitel Ukrajiny v OSN právně zdůvodnit, proč již Janukovyč není prezidentem. Článek dopisu, který se pokouší o zdůvodnění neuvádí ani jediné odvolání na jakýkoli právní akt.

 

Z právního pohledu nelze situaci na Ukrajině hodnotit jinak, než jako krizi, vyprovokovanou státním převratem v Kyjevě, jako výsledkem ozbrojeného  uchopení moci extremisty. (5) Ozbrojené uchopení moci je trestným činem. Prohlášení těch, kdo nyní o sobě (a to i z tribuny EU za podpory jejího prezidenta a předsedy Evropské komise) prohlašují, že jsou ukrajinskou vládou nenesou příznak zákonnosti a jejich aktivity nemají pro Ruskou federaci právní platnost.

 

 

 

 

Postoj, který zaujala vláda Ruské federace plně odpovídá ruským zákonům (rozhodnutí prezidenta RF o nasazení vojsk RF v zahraničí bylo přijato podle ruské ústavy a odpovídajícího federálního zákona) i ukrajinským zákonům.

Ruská federace se žádných narušení norem mezinárodního práva nedopustila. Celá argumentace Bílého domu a EU o narušení Charty OSN a dalších mezinárodních dokumentů  je založena na lživém základě – bez právního pohledu na zákonnost ukrajinské vlády. USA a EU, které se podílely na svržení demokraticky zvolené vlády a nyní prosazují uznání těch, kdo se dopustili trestných činů podle trestního zákoníku své země za zákonnou moc, se samy dopouštějí narušení mezinárodního práva. 

 

(1)Záznam zasedání RB OSN číslo 7124 z 1.3.2014 //Dokument OSN: S/PV. 7124 - https://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/250/32/PDF/N1425032.pdf?OpenElement

(2)Text dopisu podle vystoupení Vitalije Čurkina na zasedání RB OSN 3.3.2014 //https://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/D8E8DFFE7B0E60FE44257C91002D3CFA.

(3)Tisková konference na ministerstvu zahraničí USA 28.2.2014. https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2014/02/222750.htm#UKRAINE

(4)Dopis stálého představitele Ukrajiny v OSN ze 4.3.2014 předsedovi RB OSN //https://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/253/34/PDF/N1425334.pdf?OpenElement

(5)Přesně taková formulace byla součástí projevu Vitalije Čurkina  v RB OSN 4.3.2014. Účast nacionalistů ve svržení zákonné vlády na Ukrajině je jednou z hlavních otázek  pro posuzování nově sestavené vlády a tato vláda se k ní dokonce veřejně přiznává.  

Tak na příklad „představitel Ukrajiny v OSN“  Sergejev na zasedání RB OSN 3.3.2014 uvedl, že: „obvinění ukrajinských nacionalistů která vznesl představitel SSSR na norimberském procesu, byla zfalsifikována“. Je třeba připomenout, že v roce 2008 byly odtajněny materiály NKVD – MGB  SSSR o činnosti ukrajinských nacionalistů za II.světové války. Viz: https://www.idd.mid.ru/inf/inf_01.html

 

Alexandr Mězjajev, profesor mezinárodního práva na Univerzitě přátelství národů v Moskvě

 

Александр МЕЗЯЕВ |

 

Překlad: Karel Kluz