Plíživé šíření jaderných zbraní, žeby příprava na světový jaderný konflikt?

23. 3. 2014

Plíživé šíření jaderných zbraní popisované v následujícím článku, jistě lze také chápat jako přípravu na světový jaderný konflikt, jako přípravu na 3. světovou válku. Je možné toto tolerovat?

Federation of American Scientists: Plíživé šíření jaderných zbraní