TŘÍDNÍ BOJ MÍSTO SVĚTOVÉ VÁLKY

TŘÍDNÍ BOJ MÍSTO SVĚTOVÉ VÁLKY

Mezinárodní protiválečná akce u příležitosti 66. výročí osvobození od fašismu. Akce probíhá ve třech zemích od 8. do 22. května 2011. Evropu obepíná hrozba militarizace, fašizace a fašismu. Od militarizace a fašismu je jen krůček k válce. Historie Evropy je historií válek, kterými vždy trpí pracující, starci a děti a na nichž bohatne úzká skupinka finančních oligarchů. Otcem těchto válek je agresivní kapitál. Imperialistická EU je v současné době ovládána zejména německou buržoazií, to se týká i těch zemí, které mají z minulosti trpké zkušenosti s nacistickou okupací, kolonizací německým kapitálem a hromadným vražděním. Další informace na centrálním webu.